7„Sukces to suma małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu” - takie słowa były hasłem przewodnim rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w PLO nr IX w Opolu.

2 września nowy rok szkolny zainaugurowali najpierw drugo- i trzecioklasiści. Zostali powitani przez panią dyrektor Małgorzatę Szafors, swoich wychowawców i innych nauczycieli. Do życzeń sukcesów i trafnych wyborów życiowych pani dyrektor dołączyła też słowa refleksji cytując za Januszem Korczakiem: „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało”.

Nie zabrakło też chwili zadumy w związku z 80-tą rocznicą wybuchy II wojny światowej. O tej ważnej dacie przypomniał pan Dariusz Gołębiowski podkreślając znaczenie pokoju i wolności.
O godzinie 10:00 w obecności gościa pani Kingi Pierzak-Kostuś – inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych Wydziału Oświaty miasta Opola powitaliśmy uczniów ośmiu klas pierwszych: 3-letniego i 4-letniego liceum.
„Od dzisiaj wspólnie będziemy tworzyć społeczność licealnej „Dziewiątki”, tworzyć pozy¬tywne, twórcze relacje, które będą wpływać na panującą w naszym liceum atmosferę. Taką która będzie sprzyjać owocnej pracy…” powiedziała pani dyrektor do zgromadzonych w hali sportowej uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podkreślając znaczenie decyzji o wyborze szkoły średniej dla młodego człowieka, pani dyrektor życzyła wszystkim entuzjazmu, wytrwałości, żeby nasi uczniowie stawiali sobie cele pamiętając o tym, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Zapewniła również o życzliwości i wsparciu ze strony wszystkich pracowników szkoły.
Miłe słowa powitania skierowali do swoich młodszych kolegów i koleżanek przedstawiciele uczniów klas drugich i trzecich.
„Przed wami 181 dni nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym, Adapciak, apele, imprezy i wiele innych atrakcji, ale przede wszystkim lekcje, kartkówki, sprawdziany, projekty i wszystko to, co pomoże wam przygotować się do matury. (…)
Życzymy wam, żebyście podczas nauki w liceum rozwijali swoje pasje i zainteresowania, żeby każdy z was znalazł tutaj swoje miejsce i wspaniałych przyjaciół, a przede wszystkim, żebyście po prostu dobrze się tutaj czuli.”
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zakończyło się muzyczną dedykacją piosenki „100” zespołu Sound'n'Grace w wykonaniu Patrycji.