212 czerwca, w uroczystej oprawie muzycznej, w Filharmonii Opolskiej zostały wręczone po raz 23 wyróżnienia Opolski Orzeł. Wśród 99 laureatów i finalistów różnych konkursów i olimpiad nie mogło zabraknąć uczniów PLO IX.
Orle piórko z rąk prezydenta Macieja Wujca odebrali:
- Leonard Świtoń - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz finalista III Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów 2018/2019;
- Maja Bartmanowicz - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego;
- Kacper Robak - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Uczniowie Ci oprócz ogromnej wiedzy z poszczególnych dziedzin, uzyskali wysoką średnią ocen w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz wykazali się aktywnością społeczną na rzecz różnych organizacji i instytucji.
Ogromne gratulacje należą się przez wszystkim nagrodzonym uczniom, ale także ich Rodzicom i nauczycielom, którzy wspierali swoich podopiecznych! Życzymy udanego zasłużonego wakacyjnego wypoczynku i dalszych sukcesów!