6W dniu 28.03.2019 w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego odbył się VII już konkurs z udzielania pierwszej pomocy.
Przedsięwzięcie to miało na celu przede wszystkim promowanie i upowszechnienie wśród młodzieży zasad ratownictwa Przedmedycznego oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo. Nasza szkoła zajęła II miejsce a reprezentowały nas: Emila Dubiel, Klaudia Gierczak, Marta Szukała, Elżbieta Kilinkiewicz.