02Finału Konkursu Miedzyszkolnego :"Czy znasz swój kraj?", który odbywał się od września do października w trzech etapach : przygotowanie opisu miejsca wybranego przez ucznia, test pisemny i prezentacja pracy na forum. Szkoły uczestniczące to nasze gimnazjum i PSP 20 w Opolu. Zdjęcia przedstawiają finał konkursu, na którym laureaci części pisemnej przedstawiają przygotowaną prezentację opisywanego przez siebie miejsca w Polsce. Ze strony PLO Nr IX w Opolu gościem była p. dyr. Małgorzata Szafors, a PSP 20 w Opolu p. dyr. Dariusz Smagała