5W dniach 18.02.2019 r. do 22.02.2019 r. z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją nasza społeczność szkolna obchodziła Tydzień Zdrowia Psychicznego Młodzieży.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą zdrowotną na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Mając to na uwadze cały tydzień poświęcony był tej ważnej tematyce..
20.02.2019 r. naszą młodzież odwiedził psychiatra Jacek Porczyński. Wygłosił prelekcję na temat „Objawy depresji u nastolatków i jak jej zapobiegać”. Tego samego dnia tylko popołudniu pan Jacek Porczyński poprowadził szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Zdrowia psychicznego młodzieży”.
22.02.2019 r. młodzież i nauczyciele mieli okazję obejrzeć spektakl „Ptaki” teatru „W drodze”, prowadzonego przez Sławomira Kuligowskiego a działającego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu.

W trakcie trwania tego tygodnia młodzież i nauczyciele mogli rozwiązać test online, który przedstawiał wstępną oceną, czy istnieje prawdopodobieństwo gorszego funkcjonowania w danym obszarze, które może wymagać kontaktu ze specjalistą: z psychiatrą, psychologiem lub terapeutą.
Celem tej akcji było poprawienie świadomości społeczeństwa szkolnego na temat zaburzeń psychicznych oraz wpłynięcie na zmianę zachowań w stosunku do ludzi dotkniętych depresją.