329 listopada 2018 r. uczniowie klas IA, IIA i IIB wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach "Uniwersalnego programu profilaktyki pozytywnej" przeprowadzonych przez doktoranta Sławomira Kanię z Uniwersytetu Opolskiego. Tematem zajęć prowadzonych w formie warsztatowej był rozwój osobowości oraz odkrywanie własnego potencjału.

Beata Borecka-Sierpina