W PLO IX uczniowie w roku szkolnym 2017/2018 mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, m. in. w kole mediacji i negocjacji, Odysei umysłu, Szkolnym Kole Wolontariatu, fakultecie z matematyki, kołach przedmiotowych i wielu innych…

zaj pozalek 2018 2019