1W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 w naszym liceum 4 października odbyło się szkolenie oraz warsztaty dla uczniów z tematyki HIV/AIDS. Zajęcia prowadziła Pani Monika Witkowska – Kubas certyfikowana terapeutka uzależnień. Celem spotkania było podniesienie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDAS.