obiady gr

P.P.H.U Antex
Krzysztof Kozdrowski
Opłat za obiady można dokonywać bezpośrednio na konto:
86 1020 3668 0000 5302 0169 4223

lub w kawiarence szkolnej codziennie w godz. 13.15 - 13.30

Cena pełnego obiadu 10zł. Osobno zupa 3zł, drugie danie 9zł. Nr kontaktowy do dostawcy: 509 543 867


JADŁOSPIS

OD 17.06.2019 DO 18.06.2019

Poniedziałek:
Zupa: Krupnik
II danie: makaron z serem

Wtorek:
Zupa: Pomidorowa z ryżem
II danie: schab soute, ziemniaki, surówka

Środa:
-

Czwartek:
-

Piątek:
-

 


zupa: 300 ml
ziemniaki, kasza, ryż: 150 g
mięsa, ryby: 70 g
surówka: 80 g
pierogi: 6 szt
naleśniki: 3 szt


OPŁATA ZA OBIADY: Czerwiec 2019

CAŁY OBIAD  - 12 x 10,00 zł = 120,00 zł
II DANIE         - 12 x 9,00 zł = 108,00 zł
ZUPA              - 12 x 3,00 zł = 36,00 zł

WPŁATY NA KONTO DO 28-go KAŻDEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC NASTĘPNY

NAZWA I NR RACHUNKU BANKOWEGO

P.P.U.H. Antex Krzysztof Kozdrowski
86 1020 3668 0000 5302 0169 4223

WPŁATY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ CODZIENNIE W GODZ OD 13.15 – 13.30

BRAK WPŁATY SPOWODUJE BEZWZGLĘDNE NIEWYDANIE POSIŁKU.

KONTAKT TEL. 509 543 867

 W opisie przelewu proszę podać:
• imię i nazwisko dziecka
• klasę
• rodzaj posiłku ( C- cały obiad, D- drugie danie, Z- zupa )
• miesiąc

przykład: Jan Kowalski 2a C Styczeń

REGULAMIN STOŁÓWKI

1. Wpłaty za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry zgodnie z harmonogramem.
2. Informacja o kwocie do zapłaty na następny miesiąc jest wywieszona na tablicy szkolnej i na stronie www szkoły ok. 25 dnia każdego miesiąca.
3. Wpłaty żywienie uczniów trzeba dokonać przelewem do 28 dnia każdego miesiąca z wyłączeniem września/
4. Tytuł przelewu – nazwisko, imię, klasa, rodzaj posiłku /C-cały, D-drugie danie, Z-zupa/, miesiąc Przykład: Kowalski Jan 1a C. Styczeń
5. Opłaty przelewem dotyczą tylko pełnych miesięcznych abonamentów.
6. Opłata za posiłki gotówką zbierana będzie w ostatnim dniu miesiąca (informacja na tabeli opłat ).
7. Abonament liczony jest od 10 obiadów.
8. Odpisowi podlegają tylko obiady zgłoszone z jednodniowym wyprzedzeniem SMS-em pod numer telefonu 509 543 867
9. Obiad niepodlegający odpisowi /zgłoszony w dniu nieobecności/ jest do odbioru w stołówce.
10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczka, kino, teatr/ nieobecność należy zgłosić 2 dni wcześniej.