KONSULTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI W DRUGIM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. 6 marca 2019 r. - konsultacje (dla rodziców uczniów klas III GIM
zebrania – zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi)
2. 3 kwietnia 2019 r. - konsultacje
3. 15 maja 2019 r. - zebrania rodziców; zapoznanie z proponowanymi
ocenami rocznymi niedostatecznymi

Konsultacje dla rodziców odbywają się ww terminach od godz. 17. 30
w następujących salach:

Kl. III A - p. Bogusława Bielec - s. 15
Kl. III B - p. Ewa Kopińska - Czerkawska - s. 37
Kl. III C - p. Dariusz Gołębiowski - s. 50
Kl. III D - p. Bartosz Wiertelak – s. 35
Kl. III E - p. Edyta Wiater - s. 37A
Kl. III F - p. Jacek Jasiński - s. 39
Kl. III G - p. J. Kot-Bryła – s. 25

 

Kl. I A LO - p. Wojciech Kusek - s. 41
Kl. I B LO - p. Beata Bujak - s. 23
Kl. I C LO - p. Agata Nestoruk – s. 27

 

Kl. II A LO - p. Beata Kansy - s. 40
Kl. II B LO - p. Mariola Bashir - s. 38

 

Nauczyciele nie będący wychowawcami podczas konsultacji pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim, a nauczyciele wychowania fizycznego w gabinecie nr 1.