Nasze liceum w roku szkolny 2018/2019 przystąpiło do dwóch programów profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu oraz Fundację Gwiazda Nadziei.

 wzw

„Podstępne WZW” to program profilaktyki WZW B i C dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 w województwie opolskim ruszyła jego V edycja. Impulsem do rozpoczęcia działań edukacyjnych w tym obszarze jest niski poziom wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie infekcji wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Fundacja Gwiazda Nadziei.
Cel programu:
• Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
• Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV.
• Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.
• Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi.

https://wsseopole.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseopole/userfiles/programy-wzw-tablica_wzw.pdf

 zz

W województwie opolskim w roku szkolnym 2018/19 realizowany jest program edukacyjny dotyczący profilaktyki czerniaka dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. "Znamię! Znam je?". Organizatorami programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu oraz Fundacja Gwiazda Nadziei.

Celem głównym programu: jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

Cele szczegółowe to: przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki oraz uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

Więcej informacji na stronie - http://www.akademiaczerniaka.pl/

   

fundusze eu  uni opole  efs 

Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.03.01.00-00-EF43/16 - okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

 SZKOŁA UCZESTNICZNY W PROJEKCIE
" ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI AO - WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA OBSZARZE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"

nr RPOP.09.01.02-16-0005/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

sn


W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU:

KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

NAUCZANIA ZA POMOCĄ METODY EKSPERYMENTU POPRZEZ:

- ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE
- ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W MIEJSCACH EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ:
CENTRUM NAUK PRZYRODNICZYCH
JURAPARK KRASIEJÓW

KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

Więcej szczegółów pod adresami:
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/
http://www.opole.pl/odkrywcy-sekretow-nauki-ao-wzrost-kompetencji-uczniow-i-nauczycieli-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych-na-obszarze-aglomeracji-opolskiej/


Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
są realizatorami projektu ZDROWA JA.

2

1


Projekt dotyczy oceny skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu. Nasza szkoła, jako jedyna w Opolu bierze udział w badaniu razem z grupą 48 szkół z całej Polski, w których wybrano w sumie 1200 dziewcząt w wieku ok. 15 lat. Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017 i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

logo

Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy to program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Celem projektu jest poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców subregionu środkowego województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Beneficjenci: Diabetica sp. z o.o. oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.
Okres realizacji: 2017-2019 r. 

efs  opole  unia 

zus

Uczniowie klas pierwszych naszego liceum  biorą udział w realizacji  ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, objętego  honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  Obejmuje zagadnienia  dotyczące genezy i podstaw systemów ubezpieczeń społecznych, świadczeń przysługujących z ubezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego oraz zasad prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Jego celem jest wzrost świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Po zakończeniu projektu licealiści przystąpią do pierwszego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, który odbędzie się 27 listopada 2017 roku.