patron

NASZ PATRON


anders11

Władysław Anders (urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Krośniewice-Błoniu (powiat kutnowski), zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie) generał Wojska Polskiego. Studiował na politechnice w Rydze. Podczas studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Arkonia. Od 1913 r. w armii rosyjskiej, ukończył kawaleryjską szkołę oficerów rezerwy. Uczestnik I wojny światowej - jako porucznik dragonów dowodził szwadronem i został 3-krotnie ranny. W 1917 r. ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Następnie brał udział w formowaniu oddziałów I Korpusu Polskiego. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Szef sztabu Armii Wielkopolskiej w 1919 r. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. dowódca 15.Pułku Ułanów Poznańskich.

 

anders22

Po wojnie ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Paryżu. Od listopada 1925 r. komendant Warszawy. Podczas przewrotu majowego szef sztabu wojsk rządowych. Następnie w Generalnym Inspektoracie Kawalerii. W latach 1928-1939 dowódca Kresowej, a następnie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, z którą wyruszył na wojnę 1939r. W czasie przebijania się Armii Poznań i Pomorze przez Kampinos do Warszawy odmówił gen. Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony skraju Puszczy Kampinoskiej motywując to przewidywanymi zbyt dużymi stratami swojej brygady.

 

 klasztorOd 12 września 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej kawalerii swojego imienia. Po ciężkich walkach w okolicach Tomaszowa Lubelskiego udało się mu przebić na południe, gdzie jednak natknął się na oddziały sowieckie i po ciężkich walkach, ranny dostał się do niewoli. Przetrzymywany w więzieniu we Lwowie, a następnie w Moskwie, wypuszczony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu polsko-radzieckiego. Od 4 sierpnia 1941 r. dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po wyprowadzeniu wojsk ze Związku Radzieckiego-dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte Cassino). Od 6 listopada 1945 r. pełniący obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. 
anders33

Był przywódcą politycznym emigracyjnyc środowisk wojskowych. Pochowany wśród swoich żołnierzy na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino we Włoszech.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (pośmiertnie, 1995)
 

WIĘCEJ O NASZYM PATRONIE W NUMERZE SPECJALNYM SZKOLNEJ GAZETKI "KLEKS"


<POBIERZ>

18 maja 2014r. przedstawiciele naszego Gimnazjum – członkowie pocztu sztandarowego: Zofia Białek, Przemysław Kawka oraz opiekun pocztu, p. Dariusz Gołębiowski, wzięli udział w oficjalnych obchodach 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

cassino3

Uroczystości organizowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a uświetnili je swym udziałem m.in. weterani II Korpusu, premier RP Donald Tusk, książę Walii Harry, wnuk królowej Elżbiety II, wdowa po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, Karolina Kaczorowska, córka gen. Władysława Andersa, Anna Maria Costa-Anders, minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski oraz delegacje 40 szkół zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino i ok. 2 tysięcy harcerzy.

cassino2

Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino poprzedziła msza święta koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, abpa Szczepana Wesołego oraz biskupa polowego WP Józefa Guzdka.

cassino1

Udział pocztu sztandarowego PG 7 w uroczystościach tej rangi oraz możliwość złożenia kwiatów przy grobie naszego Patrona, Generała Władysława Andersa, poczytujemy za wyjątkowy zaszczyt i prawdziwy honor. Wkrótce zaprezentowana zostanie krótka fotorelacja z tej uroczystości.

cassino4

Źródło zdjęć: http://www.radaopwim.gov.pl

ZMARŁA WDOWA PO GENERALE WŁADYSŁAWIE ANDERSIE - PATRONIE NASZEJ SZKOŁY

kir

Dnia 29 listopada 2010 r. zmarła pani Irena Anders, wdowa po Generale Władysławie Andersie - patronie naszej szkoły. Pani Irena Anders gościła w naszym gimnazjum 9 listopada 2005 r. podczas uroczystości nadania imienia Generała Władysława Andersa i wręczenia sztandaru naszemu gimnazjum.

generalowa2

Pani Generałowa przeżyła 90 lat. Była wielką orędowniczką swojego Męża i gorącą patriotką. Zapamiętamy Ją jako ciepłą i serdeczną osobę, budzącą wielki szacunek, która opowiadała naszej młodzieży o wojennym szlaku w okresie II wojny światowej swego Męża - Generała Władysława Andersa.

 
generalowa3

UROCZYSTOŚĆ NADANIA NASZEJ SZKOLE
IMIENIA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA

imie3

W Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu ze wspólnej inspiracji Dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców rozpoczęła się w roku szkolnym 2003/2004 dyskusja nad wyborem patrona szkoły.
Spośród wielu wybitnych postaci znajdujących się w polskim panteonie bohaterów narodowych wybraliśmy generała Władysława Andersa.
Jego burzliwe życie, patriotyczna działalność stały się przedmiotem zainteresowań uczniów inspirowanych przez nauczycieli. Mottem szeroko pojętych działań dydaktyczno-wychowawczych są niezwykle aktualne i dzisiaj słowa generała:

„Odrzućmy wszystko co nas dzieli,
bierzmy wszystko co nas łączy.”


Uczniowie poznawali sylwetkę swojego przyszłego Patrona, szczególny wymiar miały tutaj zajęcia z historii, języka polskiego, muzyki, godziny wychowawcze. Wspólnie z wychowawcami przygotowali piękne gazetki, wystawki tematyczne. Dla działań tych aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów.


imie5

Na łamach szkolnej gazetki „Kleks” ukazały się artykuły poświęcone życiu i działalności Władysława Andersa oraz historii II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i bitwy o Monte Cassino. Podczas lekcji informatyki, wykorzystując technikę komputerową uczniowie przygotowali prezentacje ukazujące dorobek Generała. Na lekcjach muzyki pozwoli historię pieśni „Czerwone maki”, chór szkolny doskonalił śpiewanie pieśni II Korpusu Polskiego. Na lekcjach języka polskiego interpretowali utwory żałobne pisarzy i poetów. Odbył się związany z tą tematyką Konkurs Recytatorski propagujący poezję Feliksa Konarskiego i powieść – reportaż Melchiora Wańkowicza „Szkice spod Monte Cassino”. Nauczyciele biblioteki opracowali bibliografię poświęconą osobie Patrona i zakupili publikacje tematyczne do szkolnej biblioteki.

Nawiązaliśmy serdeczną współpracę ze Stowarzyszeniem „Pancerny Skorpion”. Co tydzień poszczególne klasy uczestniczyły w prelekcjach, projekcjach filmu związanych z działalnością Generała i II Korpusu Polskiego, spotkania te odbywały się w izbie pamięci Skorpiona, który kultywuje tradycje II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

imie2

Odbyły się tematyczne konkursy: plastyczny, muzyczny, recytatorski, informatyczne, do których niezwykle aktywnie włączyli najzdolniejsi uczniowie naszego gimnazjum.
Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – oddział we Wrocławiu. Efektem tej współpracy było spotkanie młodzieży z pracownikiem IPN dr Jackiem Żygadło, który bada losy emigracji polskiej.

Do szeroko pojętej pracy dydaktyczno – wychowawczej PG nr 7 aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów. Udostępnili pamiątki rodzinne związane z działalnością Generała. Rodzic – artysta malarz Zbigniew Pelon namalował portret olejny generała Władysława Andersa.

18 maja odbyła się uroczysta akademia związana z 61 rocznicą bitwy pod Monte Cassino, z udziałem kapitana Edwarda Głowackiego, uczestnika bitwy o Monte Cassino.

Wiosną 2005r. złożyliśmy na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Opola wniosek o nadanie gimnazjum imienia Generała Władysława Andersa.
W kolejnym roku szkolnym 2005/2006 do rozbudowanych działań wokół Patrona Szkoły włączyliśmy kolejne roczniki uczniów naszego gimnazjum.
We wszelkich przedsięwzięciach Radę Pedagogiczną wspierali Rodzice, powstał Komitet Fundacyjny Sztandaru. Pan Robert Suchiński – artysta rzeźbiarz wykonał tablicę pamiątkową poświęconą generałowi Władysławowi Andersowi, natomiast pan Janusz Wójcik – artysta plastyk wykonał stałą ekspozycję z logo szkoły oraz dekorację na uroczystość nadania imienia naszej placówce.

imie1mini imie4mini imie6mini
imie7mini imie8mini imie9mini

Ukoronowaniem patriotycznych działań szkoły związanych z Patronem stało się zaproszenie na święto naszego gimnazjum pani Ireny Anders, wdowy po generale Władysławie Andersie, obecnie mieszkającej w Londynie. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki wspólnym, serdecznym działaniom władz miasta Opola, pani Dyrektor Stanisławy Namysło, pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego – rodziców naszych gimnazjalistów., w tym szczególnie Państwa M. A. Szczepaniaków.

Dzień 9 listopada 2005r. na zawsze pozostanie w serdecznej pamięci naszych uczniów, ich rodziców, Rady Pedagogicznej. O godzinie 9.00 z udziałem całej społeczności gimnazjalnej odbyła się uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Odprawiało ją kilku księży, wśród nich ojciec pułkownik Adam Studziński – uczestnik bitwy o Monte Cassino. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele wojska, kombatanci, a przede wszystkim pani Irena Anders.

Niezwykłą oprawę tej części uroczystości nadał szwadron samochodów historycznych IV Pułku Pancernego Skorpion spod Monte Cassino, którym przyjechali pani generałowa Irena Anders, ojciec pułkownik Adam Studziński, pani Dyrektor Stanisława Namysło, ppłk Jan Zadworny z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, ppłk Zbigniew Koziarz prezes Stowarzyszenia Pancerny Skorpion.

Honorowych gości powitali wiceprezydent Opola Arkadiusz Karbowiak, Marszałek Województwa Grzegorz Kubat, przewodniczący Rada Miasta Opola Dariusz Smagała, uczniowie, Komitet Fundacyjny Sztandaru, rodzice i nauczyciele. Ze wzruszeniem pani Irena Anders powitała młodzież, kombatantów i odsłoniła tablicę pamiątkową poświęconą Generałowi, umieszczoną na budynku Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu.
Następnie odbyła się część oficjalna uroczystości związana z nadaniem szkole imienia Generała Władysława Andersa. Społeczny Komitet Fundacyjny przekazał na ręce pani Dyrektor Stanisławy Namysło sztandar, poświęcony przez ojca płk. A. Studzińskiego, którego rodzicami chrzestnymi byli rodzice naszych uczniów: pani Barbara Kownacka i pan Zbigniew Winiarz.

Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, prowadziła ją niezwykle sprawnie wicedyrektor PG nr 7 pani Małgorzata Szafors. Podsumowaniem wzruszającego spotkania pokoleń była część artystyczna, przygotowana według scenariusza nauczycielki języka polskiego pani Małgorzaty Karbowiak, w oprawie muzycznej nauczycielki muzyki pani Elżbiety Misztal.

Uwagę słuchaczy przyciągała sugestywna scenografia, komputerowa prezentacja sylwetki Generała Władysława Andersa, wzruszające interpretacje poezji wojennej, pokoleniowa gawęda, pieśni II Korpusu Polskiego w wykonaniu szkolnego chóru, własna kompozycja muzyczna ucznia kl. Ig Damiana Szczepaniaka związana z bitwą o Monte Cassino do słów poetki E. Szelburg – Zrembiny.

To szeroko zakrojone przedsięwzięcie edukacyjne stało się powodem do dumy wszystkich podmiotów funkcjonujących w szkole. Przekonało nas, że tylko wspólne, pełne zaangażowania działanie uczniów, nauczycieli, rodziców, środowiska przynosi sukces. Uczy wszystkich, ale i każdego z osobna szacunku dla historii swojego kraju, jego dorobku kulturalnego, buduje w codziennej działalności edukacyjnej współczesny patriotyzm i czyni z niego najwyższą wartość.