Drodzy Uczennice i Uczniowie!
Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej szkoła będzie zamknięta do 24.05.2020 r, a edukacja nadal będzie prowadzona w formie zdalnej zgodnie z dotychczasowym planem.
Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dni 4 maja, 5 maja i 6 maja nie będą dniami wolnymi od zajęć.

Małgorzata Szafors
Dyrektor PLO IX