Dokumenty:

KARTA WYCIECZKI/IMPREZY

pdf  doc 

KARTA MONITORINGU REALIZACJI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, DYSLEKTYCZNYCH, REWALIDACYJNYCH, SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

pdf  doc 

Wzory sprawozdań:

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

pdf  doc 

Arkusze obserwacji:

ARKUSZ OBSERWACJI DORADCZO - DOSKONALĄCEJ

pdf  doc 

ARKUSZ OBSERWACJI PRACY PEDAGOGA, OBSERWACJA PROBLEMOWA

pdf  doc 

ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ

pdf  doc 

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

pdf  doc 

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

pdf  doc 

KARTA OBSERWACYJNA ZEBRANIA Z RODZICAMI

pdf  doc