profile 2019

Propozycja klas dla absolwentów gimnazjów

I A - Klasa humanistyczna z elementami edukacji artystycznej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia. Do wyboru przez ucznia : wiedza o społeczeństwie lub geografia. Przedmioty uzupełniające: edukacja artystyczna, podstawy psychologii.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
Klasa dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą współpracować z opolskimi instytucjami kultury. Zapewnimy im współpracę z uczelniami oraz udział w treningach pracy zespołowej, debatach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych. Absolwenci tej klasy swoją przyszłość mogą związać zarówno ze sztuką jak i z dyscyplinami takimi jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, historia.


I B - Klasa biologiczno - chemiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Do wyboru przez uczniów: matematyka lub język angielski. Przedmioty uzupełniające: elementy ratownictwa medycznego, dietetyka.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
W ramach tej klasy realizowane będą treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycznych, chemicznych, biologicznych, weterynaryjnych, itp. Program wzbogacony będzie o zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Opolskim oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.


I C - Klasa sportowa piłki ręcznej/nożnej z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia. Do wyboru przez uczniów:
j. angielski lub geografia lub matematyka. Przedmioty uzupełniające: j. angielski w sporcie, elementy psychologii w sporcie.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
Klasa pod patronatem Klubu Piłki Ręcznej Gwardia Opole i OKS Odra Opole oraz MOSiR Opole. Treningi piłki ręcznej odbywać się będą w Stegu Arena, ul. Oleska 70, piłki nożnej w Centrum Sportu na ul. W. Rutkiewicz 10 (w pobliżu ul. Północnej). Proponujemy jednolity system szkolenia sportowego, wykwalifikowaną kadrę trenerską, udział w obozach sportowych. Absolwenci tej klasy będą mieli możliwość rozwijania dalszej kariery sportowej lub kontunuowania edukacji na studiach wyższych, np.: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, studia trenerskie, przyrodnicze itp.


Propozycje klas dla absolwentów szkół podstawowych

I A - Klasa humanistyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia. Do wyboru przez ucznia : wiedza o społeczeństwie, geografia lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
Klasa dla osób o zainteresowaniach humanistycznych w tym prawniczych, literackich, dziennikarskich i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą współpracować z opolskimi instytucjami kultury i mediami. Proponujemy treningi pracy zespołowej, debaty i warsztaty, współpracę z uczelniami. Absolwenci tej klasy będą mogli kontynuować edukację na takich kierunkach jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, historia itp.


I B - Klasa biologiczno - chemiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Do wyboru przez ucznia : matematyka, fizyka lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
W ramach tej klasy realizowane będą treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycznych, chemicznych, biologicznych, weterynaryjnych, przyrodniczych. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii UO i w zajęciach w PMWSZ w Opolu.


I C - Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i j. angielski. Do wyboru przez ucznia : informatyka, fizyka lub geografia.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.

W ramach tej klasy uczniowie będą podnosić swoje kompetencje matematyczno-informatyczne m.in. poprzez udział w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Opolską i Wyższą Szkołę Bankową. Absolwenci będą mogli studiować na wielu kierunkach: politechnicznych, technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich.


I D - Klasa sportowa - piłka ręczna-chłopcy/piłka siatkowa-dziewczyny

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia. Do wyboru przez ucznia : matematyka, geografia lub język angielski.

Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
Klasa pod patronatem KPR Gwardia Opole oraz UNI Opole.Treningi odbywać się będą w Stegu Arena i w hali UO. Proponujemy jednolity system szkolenia sportowego, wykwalifikowaną kadrę trenerską, udział w obozach sportowych. Absolwenci tej klasy będą mieli możliwość rozwijania dalszej kariery sportowej lub kontunuowania edukacji na studiach wyższych, np.: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, studia trenerskie, przyrodnicze itp.


I E - Klasa sportowa - piłka nożna-chłopcy

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia. Do wyboru przez ucznia : matematyka, geografia lub język angielski.

Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
Klasa pod patronatem OKS Odra Opole i MOSiR Opole. Treningi odbywać się będą w Centrum Sportu na ul. W. Rutkiewicz 10 (w pobliżu ul. Północnej) pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Proponujemy udział w obozach sportowych, turniejach i zawodach sportowych. Absolwenci tej klasy będą mieli możliwość rozwijania dalszej kariery sportowej lub kontunuowania edukacji na studiach wyższych, np.: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, studia trenerskie, przyrodnicze itp.