W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć następujące klasy pierwsze:

I A - Klasa humanistycznahum

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • j. polski, historia
 • do wyboru przez uczniów: wiedza o społeczeństwie lub geografia

Przedmiot dodatkowy rozszerzający wiedzę i umiejętności, także pod kątem studiów wyższych

 • podstawy prawa
 • elementy psychologii

Języki obce:

 • język angielski
 • do wyboru przez ucznia: niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie/geografia

Klasa humanistyczna przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, chcących poznawać kulturę i sztukę, których pasjonuje rozmowa z drugim człowiekiem. Absolwenci klas humanistycznych zdobywają umiejętności bardzo przydatne do wszelkiej działalności społecznej i politycznej, mogą kontynuować edukację na takich kierunkach jak: filologia polska, administracja, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, doradztwo i coaching, socjologia, psychologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, muzealogia i inne.
W ramach tej klasy proponujemy treningi pracy zespołowej, debaty i warsztaty, współpracę z uczelniami. Przygotowaliśmy również bogatą ofertę kół przedmiotowych (językowe, społeczno-prawne, artystyczne itp.), wymianę międzynarodową ze szkołą w Ingolstadt i współpracę ze szkołą językową Shane Global w Hastings.
Język angielski będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych, w zależności od stopnia zaawansowania.

plan


I B - Klasa biologiczno - medycznabiolchem


Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia, chemia
 • do wyboru przez uczniów: matematyka lub język angielski

Przedmiot dodatkowy rozszerzający wiedzę i umiejętności, także pod kątem studiów wyższych

 • elementy ratownictwa medycznego
 • odnowa biologiczna

Języki obce:

 • język angielski (z elementami słownictwa medycznego)
 • do wyboru przez ucznia: niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia/chemia/edukacja dla bezpieczeństwa
 • j. angielski

Klasa biologiczno-medyczna skierowana jest dla uczniów, którzy chcą zrozumieć znaczenie przemian biologiczno – chemicznych zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia, poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń. W ramach tej klasy realizowane są treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, praca socjalna, farmacja, zdrowie publiczne, dietetyka, kosmetologia, biologia, chemia, biotechnologia, biochemia, analityka medyczna, leśnictwo, weterynaria, oceanografia i wiele innych.
Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwi uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Realizacja zajęć laboratoryjnych z chemii będzie odbywała się we współpracy z Instytutem Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie nauki uczniowie zdobędą podstawową wiedzę z ratownictwa medycznego pod okiem pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.
Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy bogatą ofertę kół przedmiotowych wzbogacających wiedzę nie tylko z przedmiotów kierunkowych ale także z psychologii, socjologii, mediacji, itp.
Język angielski będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych, w zależności od stopnia zaawansowania.

 plan


I C - Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego (pod patronatem WSB w Opolu)bezp

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia, historia
 • do wyboru przez uczniów: matematyka lub język angielski

Przedmiot dodatkowy rozszerzający wiedzę i umiejętności, także pod kątem studiów wyższych

 • podstawy prawa
 • elementy samoobrony i edukacji obronnej
 • mediacje i negocjacje

Języki obce:

 • język angielski
 • do wyboru przez ucznia: niemiecki lub francuski lub hiszpański

Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia/historia/wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski

Podstawowym celem kształcenia w klasie objętej patronatem przez Wyższą Szkołę Bankową będzie bardzo dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i pokrewnych oraz przygotowanie do pracy w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach.
Uczniowie będą mieli możliwość odbycia zajęć praktycznych, oraz obserwacji ćwiczeń służb zajmujących się bezpośrednim zwalczaniem sytuacji kryzysowych, np. służb ratowniczych typu Straż Pożarna, Policja.
Poza obowiązkowymi przedmiotami uczniom tej klasy proponujemy dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowaliśmy również bogatą ofertę kół przedmiotowych (językowe, prawne, matematyczne oraz z psychologii, socjologii, mediacji tp.).
Język angielski będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych, w zależności od stopnia zaawansowania.

 plan