profile 2020

Propozycje klas dla absolwentów szkół podstawowych

 
I A - Klasa humanistyczno - artystyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia. Do wyboru przez ucznia: wiedza o społeczeństwie, geografia lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski
Klasa dla osób o zainteresowaniach humanistycznych w tym prawniczych, literackich, dziennikarskich i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą współpracować z opolskimi instytucjami kultury i mediami. Proponujemy treningi pracy zespołowej, debaty i warsztaty, współpracę z uczelniami, udział w zajęciach koła literacko - teatralnego i zajęć artystycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli kontynuować edukację na takich kierunkach jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, historia itp.

I B - Klasa biologiczno - psychologiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, język polski. Do wyboru przez ucznia: matematyka, chemia lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski.
W ramach klasy biologiczno-psychologicznej realizowane będą treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: psychologicznych i społecznych, medycznych, chemicznych, biologicznych, weterynaryjnych, przyrodniczych. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii UO i w zajęciach w PMWSZ w Opolu, w treningach pracy warsztatowej, mediacjach i negocjacjach. Będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w ramach kół pozalekcyjnych: laboratorium biologiczno-chemiczne, warsztaty psychologiczne, koło ratownictwa medycznego.

I C - Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka i j. angielski. Do wyboru przez ucznia: informatyka, fizyka lub geografia.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski.
W ramach tej klasy uczniowie będą podnosić swoje kompetencje matematyczno-informatyczne m.in. poprzez udział w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Opolską i Wyższą Szkołę Bankową. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z robotyki oraz w kole matematyczno-informatycznym. Absolwenci będą mogli studiować na wielu kierunkach: politechnicznych, technicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich.

I D - Klasa sportowa - piłka ręczna_chł/ piłka siatkowa_dz

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia. Do wyboru przez ucznia: matematyka, geografia lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski.
Klasa pod patronatem KPR Gwardia Opole oraz UNI Opole. Treningi odbywać się będą w Stegu Arena i w hali UO. Proponujemy jednolity system szkolenia sportowego, wykwalifikowaną kadrę trenerską, udział w obozach sportowych. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z psychologii sportu, laboratorium biologicznym oraz w zajęciach z samoobrony. Absolwenci tej klasy będą mieli możliwość rozwijania dalszej kariery sportowej lub kontunuowania edukacji na studiach wyższych, np.: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, studia trenerskie, przyrodnicze itp.

I E - Klasa sportowa - piłka nożna_chł

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia. Do wyboru przez ucznia: matematyka, geografia lub język angielski.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski.
Klasa pod patronatem OKS Odra Opole i MOSiR Opole. Treningi odbywać się będą w Centrum Sportu na ul. W. Rutkiewicz 10 (w pobliżu ul. Północnej) pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Proponujemy udział w obozach sportowych, turniejach i zawodach sportowych. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z psychologii sportu, laboratorium biologicznym oraz w zajęciach z samoobrony. Absolwenci tej klasy będą mieli możliwość rozwijania dalszej kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych, np.: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, studia trenerskie, przyrodnicze itp.