Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów
.

M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981

PEDAGODZY  SZKOLNI

GODZINY PRACY

mgr Beata Borecka-Sierpina

mgr Małgorzata Gosztyła

poniedziałek

11.30-15.15

7.30 - 12.30

wtorek

10.30-15.10

13.00 - 13.40 i 15.15 - 16.50

środa

10.30-14.30

 

czwartek

10.30-15.10

13.00 - 16.45

piątek

7.00-9.45 i 10.30-12.40

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

GODZINY PRACY

mgr Robert Malkusz

poniedziałek

10.00 – 16.00

wtorek

7.30 – 10.30

środa

7.30 – 15.30

czwartek

7.30 – 9.30

piątek

7.30 – 10.30


Zadania pedagoga i psychologa w szkole:

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym w pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!!!

Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

pedagog1

pedagog2

 

więcej informacji znajdziecie na stronie:

ped psych

Tematy warte przeczytania:

Charakterystyka okresu dorastania

„Dojrzewanie-rozwój psychofizyczny dziecka”

„Jak pomóc dziecku z dysleksją”

„Uzależnienie od komputera i gier komputerowych”

Telefoniczna inwazja – czym jest fonoholizm?

Fonoholizm – czym jest i jak mu przeciwdziałać?Fonoholizm – czym jest i jak mu przeciwdziałać?

Fonoholizm – uzależnienie od telefonuFonoholizm – uzależnienie od telefonu

 

Wykorzystano materiały ze stron internetowych:

<<KLIKNIJ>>