W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu pracują nauczyciele, którzy mają bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie w pracy na wyższym poziomie edukacyjnym, stale się doskonalą, nawiązują dobre relacje z młodzieżą, potrafią stworzyć atmosferę sprzyjającą nauce i wychowaniu, realizują liczne projekty i współpracują z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

 

NAUCZYCIELE J. POLSKIEGO:
mgr Dorota Majchrzak
mgr Wojciech Kusek - wychowawca kl. I A
mgr Joanna Mochniak
mgr Dorota Gaj
mgr Anna Jarczewska-Szlęk - klasa sportowa

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
mgr Beata Czyszczoń - wychowawca kl. II A
mgr Mariola Bashir – wychowawca kl. II B
mgr Beata Kansy
mgr Urszula Wrona
mgr Monika Hutna-Szukalska – klasa sportowa

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
mgr Edyta Wiater
mgr Daniel Macioł
mgr Wioletta Helwing - klasa sportowa

NAUCZYCIEL JĘZYKA FRANCUSKIEGO:
mgr Daria Włodarczyk-Chruszcz

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:
mgr Karolina Mendel

NAUCZYCIELE HISTORII:
mgr Małgorzata Szafors - dyrektor szkoły
mgr Dariusz Gołębiowski - wychowawca kl. III C

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE i HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA:
mgr Artur Hajduk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH:
mgr Łukasz Szuba

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:
mgr Małgorzata Cisakowska - wicedyrektor szkoły
mgr Ewa Kopińska - Czerkawska - wychowawca kl. III B
mgr Bogusława Bielec - wychowawca kl. III A
mgr Agata Nestoruk – wychowawca klasy I C

NAUCZYCIEL FIZYKI i PRZYRODY:
mgr Bartosz Wiertelak - wychowawca kl. II D

NAUCZYCIEL CHEMII:
mgr Beata Bujak - wychowawca kl. I B

NAUCZYCIEL BIOLOGII:
mgr Teresa Danielczok-Demska

NAUCZYCIELE GEOGRAFII:
mgr Aneta Okulus
mgr Małgorzata Jaśkiewicz

NAUCZYCIELE INFORMATYKI i INFROMATYKI SPOŁECZNEJ:
mgr Jacek Jasiński
mgr Agata Nestoruk
mgr Tomasz Socha

NAUCZYCIEL PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
mgr Maria Hosner

NAUCZYCIELE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA i ELEMENTÓW PIERWSZEJ POMOCY:
mgr Bogdan Wiater
mgr Wojciech Knosala

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:
mgr Małgorzata Gosztyła

NAUCZYCIEL RELIGII:
mgr Magdalena Boniecka

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO:
mgr Joanna Kot - Bryła - wicedyrektor ds. sportu, wychowawca klasy III G
mgr Justyna Drążek
mgr Dorota Szczepanik
mgr Bogdan Wiater
mgr Paweł Franek
mgr Magdalena Lach - klasa sportowa
mgr Krzysztof Ziemba - klasa sportowa

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI:
mgr Daniela Zbyszewska
mgr Magdalena Konarska