W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu pracują nauczyciele, którzy mają bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie w pracy na wyższym poziomie edukacyjnym, stale się doskonalą, nawiązują dobre relacje z młodzieżą, potrafią stworzyć atmosferę sprzyjającą nauce i wychowaniu, realizują liczne projekty i współpracują z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

 

NAUCZYCIELE J. POLSKIEGO:
mgr Dorota Majchrzak – wychowawca kl. I Ag
mgr Anna Jędrzejewska – wychowawca kl. I Bg
mgr Wojciech Kusek - wychowawca kl. II A
mgr Joanna Mochniak
mgr Dorota Gaj

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
mgr Beata Czyszczoń - wychowawca kl. III A
mgr Mariola Bashir – wychowawca kl. III B
mgr Beata Kansy – wychowawca kl. I Ep
mgr Urszula Wrona

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
mgr Edyta Wiater
mgr Daniel Macioł

NAUCZYCIEL JĘZYKA WŁOSKIEGO i FRANCUSKIEGO:
mgr Joanna Szczurkowska

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:
mgr Karolina Mendel

NAUCZYCIELE HISTORII:
mgr Jolanta Ilnicka – wychowawca kl. I Bp
mgr Dariusz Gołębiowski - wychowawca kl. I Ap
mgr Artur Hajduk

NAUCZYCIEL WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE i HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA:
mgr Artur Hajduk

NAUCZYCIEL MUZYKI i INNOWACJI ARTYSTYCZNEJ:
mgr Łukasz Szuba

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:
mgr Małgorzata Cisakowska - wicedyrektor szkoły
mgr Ewa Kopińska - Czerkawska - wychowawca kl. I Cp
mgr Bogusława Bielec - wychowawca kl. I Dp
mgr Agata Nestoruk – wychowawca klasy II C

NAUCZYCIEL FIZYKI:
mgr Krzysztof Łapczyński

NAUCZYCIEL CHEMII:
mgr Ewa Pawlik - wychowawca kl. II B

NAUCZYCIEL BIOLOGII:
mgr Teresa Danielczok-Demska
mgr Katarzyna Piskorska-Malarska

NAUCZYCIELE GEOGRAFII:
mgr Małgorzata Jaśkiewicz
mgr Danuta Lech

NAUCZYCIELE INFORMATYKI:
mgr Jacek Jasiński
mgr Tomasz Socha

NAUCZYCIEL PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
mgr Małgorzata Zakrzewska
mgr Bogusława Bielec

NAUCZYCIELE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA i ELEMENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:
mgr Małgorzata Szafors – dyrektor szkoły
mgr Wojciech Knosala

NAUCZYCIEL ELEMENTÓW HISTORII PRAWA:
mgr Dariusz Gołębiowski

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:
mgr Małgorzata Gosztyła

NAUCZYCIEL MEDIACJI I NEGOCJACJI:
mgr Beata Borecka-Sierpina

NAUCZYCIEL RELIGII:
mgr Magdalena Boniecka

NAUCZYCIEL ETYKI:
mgr Mariusz Madej

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO:
mgr Joanna Kot - Bryła - wicedyrektor ds. sportu
mgr Justyna Drążek
mgr Paweł Franek – wychowawca kl. I Cg
mgr Ewa Słupianek
mgr Dorota Rusin
mgr Bogumił Baran
mgr Maciej Nawrocki
mgr Mateusz Bębas
mgr Wojciech Mielnik
mgr Tomasz Piwowarczyk
mgr Bartosz Semik

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKI:
mgr Daniela Zbyszewska
mgr Urszula Nowak

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY:
mgr Beata Borecka-Sierpina – pedagog
mgr Małgorzata Gosztyła – pedagog
mgr Robert Malkusz - psycholog