Doradca zawodowy

i

Szkolny Ośrodek Kariery

 

Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Doradcą zawodowym w PLO IX jest p. Jacek Jasiński
Szkolny Ośrodek Kariery mieści się w gabinecie nr 18 w siedzibie szkoły.

DORADCA ZAWODOWY

mgr Jacek Jasiński

GODZINY  KONSULTACJI  DLA  UCZNIÓW

poniedziałek

9.45 – 12.20

wtorek

10.40-12.20

czwartek

12.40-14.25

piątek

9.45-10.30


 

Szkolny doradca zawodowy oferuje Ci pomoc w zakresie:

  • udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
  • określenia Twoich zainteresowań i umiejętności zawodowych (przebadanie testem predyspozycji do zawodu, kwestionariuszem zainteresowań, umiejętności.
  • pozostałe testy i kwestionariusze:
  • („Kwestionariuszem Moja rola w grupie” M. Balbina”,„Moje mocne i słabe strony”, „Test osobowości”, ”Moje wzory uczenia się”, „Ankieta samooceny”, „Analiza motywacji do pracy”).
  • pomoc w opracowaniu Twojego indywidualnego planu kariery zawodowej, (stworzenie profilu osobowości).
  • zapoznanie ze sposobem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz ze schematem szkolnictwa w Polsce.
  • napisania listu motywacyjnego, życiorysu.

Możesz także dowiedzieć się:

  • na czym polega praca w interesującym Cię zawodzie,
  • jakie musisz w tym celu zdobyć wykształcenie,
  • zapoznać z najnowszymi trendami na rynku pracy.

Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.
Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej decyzji zawodowej.
Ważna jest pomoc uczniom w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinę poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.
Młodzież oczekuje wsparcia w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.

Przydatne strony przy wyborze szkoły podangimnazjalnej:
http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/uoferty.php
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=111
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zawody
Test predyspozycji zawodowych:
http://twojepredyspozycje.pl/index/1
Spis szkół ponadgimnazjalnych w Opolu:
http://www.opole.pl/miasto/obiekty/c34977/
Test zawodowy
http://test-zawodowy.pl