W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

  1. Złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy
  2. Dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 26 zł.

 <<<POBIERZ - PODANIE>>>

Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

Uwaga!!

Informujemy, że aby otrzymać duplikat świadectwa należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

Dane do przelewu/wpłaty:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ul. Oleska 68

45-222 Opole

Nr konta: 58 1160 2202 0000 0002 1690 0878

 

Kwota wpłaty za duplikat świadectwa --- 26 zł

Tytułem: zapłata za duplikat świadectwa dla  imię i nazwisko

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego opłatę pobiera się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.