W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy: 

Złożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej, do którego należy dołączyć:

 1. podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres)
 2. potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł

  Uwaga!!

  Informujemy, że aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

  Dane do przelewu/wpłaty:

  Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu

  ul. Oleska 68

  45-222 Opole

  Nr konta: 58 1160 2202 0000 0002 1690 0878

  Kwota wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej ---- 9 zł

  Tytułem: zapłata za duplikat legitymacji szkolnej dla  imię i nazwisko

<<<POBIERZ - PODANIE DLA UCZNIA>>>

<<<POBIERZ - PODANIE DLA RODZICA>>>

W przypadku zmiany adresu zamieszkania / zameldowania należy wymienić legitymację szkolną, a starą przynieść do sekretariatu i dołączyć do podania. Wzór podania jest poniżej, do którego należy dołączyć: starą legitymację oraz zdjęcie. Opłata nie jest wymagana.

<<<POBIERZ - ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA>>>

Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

 Za wydanie nowej legitymacji szkolnej opłatę pobiera się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.