PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IX W OPOLU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANYCH
OBSZARÓW PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IX W OPOLU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYBRANYCH
OBSZARÓW PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018